http://esfahan.koolebar.ir/ fa حتي يك روز را هم از دست ندهيد/ در تصميم گيري هاي مجلس مستضعفين محور و معيار باشند/ در مجلس خود نظارتي داشته باشيد http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">حتي يك روز را هم از دست ندهيد/ در تصميم گيري هاي مجلس مستضعفين محور و معيار باشند/ در مجلس خود نظارتي داشته باشيد</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بازخواني توصيه رهبر انقلاب به نمايندگان مجلس</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۲:۳۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">پس از اعلام نتايج انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فرصت خوبي است كه نمايندگان مجلس و مردم به مرور نظرات رهبر معظم انقلاب درباره وظايف نمايندگان مجلس بپردازند.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز به نقل از پايگاه اينترنتي بسيج؛ رهبر انقلاب نماينده هاي مجلس را عصاره ملت ايران مي دانند و مي فرمايند: شما، نماينده و عصاره و خلاصه ي ملت هستيد. موضعگيري شما در مسائل سياسي و بين المللي، به يك معنا حاكي از موضعگيري ملت ايران است.<br /><br /> رهبر انقلاب خطاب به نمايندگان تاكيد مي كنند: يك روز را هم نبايد از دست بدهيد؛ اين نكته را من غالباً به برادران و خواهراني كه در جاهايي مسؤول مي شوند، عرض مي كنم؛ به شما هم عرض مي كنم. گاهي بعضي ها تصور مي كنند چهار سال وقت دارند و دو سه ماهِ اول چيزي نيست. نه آقا! همان دو سه روز اول هم مهم است. يك روز را هم نبايد از دست داد. چهار سال، وقت زيادي است؛ به شرط آن كه از همه ي ساعات و روزهاي آن استفاده شود؛ نه اين كه توقع زيادي داشته باشيم. از همه ي وقتي كه براي مجلس مقرر است، بايد به نحو صحيح استفاده شود؛ آنگاه چهار سال، وقتِ واقعاً قابل عرضه اي است.( ۱۳۸۳/۰۳/۲۷)<br /><br /> ايشان مي افزايند: ما خيلي مسئوليم؛ هم من، هم شما، هم دولت، هم مسئولين گوناگون؛ همه مان. همان طور كه عرض كردم، محاسبات معنوي را هم بايست داخل كرد. فقط اين نيست كه از لحاظ عقلاني آدم بگويد كه خوب، بايد كار كنيم؛ نه، خداي متعال هم از ما سؤال مي كند. به قدر امكاني كه داده شده، به قدر نعمتي كه داده شده، سؤال و مؤاخذه وجود دارد. (۱۳۸۹/۰۳/۱۸)<br /><br /> ايشان در ادامه به طبقات محروم و مستضعفين و وظايف مسئولين در قبال آن ها اشاره مي كنند مي فرمايند: طبقات محروم، پابرهنگان و مستضعفين جامعه، بايد براي تمام تلاشها و فعاليتها محور و معيار باشند. كساني كه به تعبير امام، صاحبان اين كشورند؛ كساني كه جنگ را، بسيج را، دفاع فداكارانه در مقابل تجاوز دشمن را، با جان خودشان تحمل كردند. همه چيز بايد براي آن‏ها و در جهت منافع آن‏ها باشد.<br /><br /> همچنين مي فرمايند: نماينده ي مردم بايد نماينده ي توده ي مردم باشد؛ بخصوص نماينده ي كساني باشد كه به حضور نماينده شان در سطوح تصميم گيري و تصميم سازي كشور بيشتر نياز دارند؛ آنهايي كه دستشان به جايي نمي رسد و محروميت بيشتري را دارند.<br /><br /> رهبر انقلاب با اشاره به لزوم خدمت رساني مسئولين به مردم مي فرمايند: مسئولين تا نفس دارند بايد به اين مردم خدمت كنند. بايستي در بين مسئولين مسابقه ي خدمتگزاري و خدمت رساني به مردم برقرار باشد. اين مسابقه و رقابت درست است. رقابتهاي سياسي و جناحي و رقابت بر سر قدرت و تكالب در امر دنيا و امور دنيوي مردود است. رقابت، مسابقه و مبارزه اي درست است كه در خدمت گذاري به مردم باشد. قرآن مي فرمايد: «سابقوا الي مغفرة من ربّكم » اين مسابقه به سمت مغفرت و رحمت الهي است. « واستبقوا الخيرات » براي كارهاي نيك، مسابقه بگذاريد.<br /><br /> ايشان در ادامه مي فرمايند: اگر در اين كار، هدف خدا باشد، آن وقت «ما عنداللَّه خير و ابقي للّذين امنوا و علي ربّهم يتوكّلون». اگر هدف ما از نمايندگي مجلس و از مسؤوليتهاي دولتي و از تكيه زدن بر مناصب و مسندهاي گوناگون - از آن جايي كه شما نشسته ايد، تا آن جا كه بنده نشسته ام، تا آن جايي كه دولت نشسته است، تا آن جايي كه مسؤولان گوناگون در رده هاي مختلف نشسته اند - همين شأن ظاهري و برخورداري هاي ظاهري باشد (كه اين هم پوچ است، باطن اين هم چيزي نيست؛ بظاهر، برخورداري به نظر مي آيد، اما برخوداريِ واقعي نيست) بدون شك سرمان كلاه رفته است؛ چون ما در مقابل آنچه مي گيريم، چيزي مي دهيم. هدف از نمايندگي بايد خدا باشد؛ در اين صورت ضرر نمي كنيد؛ چه محبوبيت شما در چشم مردم باقي بماند، چه نماند؛ چه دوره ي بعد انتخاب بشويد، چه نشويد؛ چه در اين دوره زحمتهاي زيادي بر دوش شما بار بشود، چه نشود؛ هرچه اتفاق بيفتد، خير اوست؛ «در طريقت آنچه پيش سالك آيد، خير اوست.»<br /><br /> ايشان در ادامه توصيه مي كنند :شما براي خدا اين چهار سال را وقف كنيد - مثل اين كه انسان مالي را، زميني را، خانه يي را وقف مي كند - و بگوييد براي زندگي و آينده ي خودمان نمي خواهيم از اين چهار سال و از اين موقعيت استفاده كنيم؛ خداي متعال هم متقابلاً چشم شما را روشن مي كند.<br /><br /> رهبر انقلاب همچنين به نماينده ها هشدار مي دهند: بايد مراقب بود كه مسائل موسمي، جاي مسائل هميشگي و اصلي يعني ضرورت تلاش بي وقفه براي تحرك و توسعه و آباداني استانها را نگيرد و كار و فعاليت براي رونق مناطق مختلف كشور، فراتر از امواج سياسي و غيرسياسي دنبال شود. (82/10/23)<br /><br /> ايشان در ادامه از نمايندگان مي خواهند كه : در داخل مجلس شوراي اسلامي، خودنظارتي بگذاريد. اين، همان تقواي جمعي است. مجموعه، خود را بپايد. حالا حرفهائي گوشه كنار زدند كه نماينده بايد آزاد باشد، چه باشد. كسي با آزادي نماينده مخالف نيست؛ با كج رفتاري نماينده مخالف است. يك نماينده ي كج رفتار ممكن است مجلس شوراي اسلامي را بدنام كند، متهم كند؛ حيف نيست؟ مجلسِ به اين عظمت، اين نهاد قانونيِ اساسي در كشور. (۱۳۸۴/۰۳/۰8)<br /><br /> رهبر انقلاب با اشاره به آگاه و زمان شناس بودن مسئولين مي فرمايند: مسؤولان بايد آگاه باشند و بفهمند پيرامون آنها چه مي گذرد؛ والا اگر مسؤولان و مديران كشور، نمايندگان مردم، مؤثرين در دستگاه قضايي و ديگر جاها، آدمهاي خوبي باشند؛ باتقوا باشند و شجاعت هم داشته باشند، اما ندانند امروز صف بندي دنيا كجاست و دشمن كجا نشسته است و از كجا حمله مي كند، ضربه خواهند خورد. (9/10/1380)<br /><br /> ايشان همچنين مي فرمايند: هركسي دنبال مبارزه عملي و كارآمد با آمريكاست بايد ضمن خدمت كامل به مردم با فساد و تبعيض و فاصله طبقاتي مبارزه كند و هيچ گونه فسادي را در دستگاههاي حكومتي تحمل نكند(14/3/82)<br /><br /> ايشان تاكيد مي كنند: اگر در مجلس نمايندگان باتقوا، طرفدار محرومين و تلاشگر براي رفع محروميت، مخالف عملي با فساد، به خصوص فساد مالي و اقتصادي، توانمند، با اخلاص و عالم حضور داشته باشند، بسياري از گره ها و مشكلات حل خواهد شد ( 82/10/20) .</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1211964_2.jpg" width="139" height="100" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=216&amp;2=comment&amp;3=comment" token="E_ZD3v12REHei49-gexAFiKigmXjUIpj9tmamejF9nU"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/216/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Wed, 07 Mar 2012 23:02:15 +0000 webmaster 216 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AD%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3#comments توكلي، مطهري، عباسپور، باهنر و... درنشيب http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A8 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">توكلي، مطهري، عباسپور، باهنر و... درنشيب</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">گزارشي از ريزش آراء برخي چهره هاي سياسي در ادوار مجلس؛</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۲:۱۹</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">كرسي مجلس چه سبز باشد و چه قرمز، آن قدر جذاب هست كه افرادي بخواهند براي رسيدن به آن هزينه كنند و حتي اين هزينه ها را در هر دوره از انتخابات تكرار كنند اما در اين تلاش براي بازآمدن، گاهي اقبال مردم به يك كانديدا، مثل هزينه هاي تبليغات، بيشتر شده و گاهي هم كمتر شده است.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز به نقل از خبرگزاري ايسنا، بررسي آمار و ارقام مربوط به دوره هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد كه ميزان اقبال مردم تهران به نمايندگان شان در اين سه دوره و همچنين انتخابات دوره نهم مجلس، كم و بيش متغير بوده است، تاجايي كه غلامعلي حدادعادل در انتخابات مجلس ششم، آخرين نفر تهران بود اما در سه دوره پس از آن، راي اول پايتخت نشينان را كسب كرد.<br /><br /> حدادعادل در انتخابات مجلس ششم، پايين تر از فهرست سي نفره تهران قرار گرفت اما پس از ابطال برخي از آراء توانست به جمع نمايندگان تهران در مجلس ششم بپيوندد. چهار سال بعد، وي با كسب 888 هزار و 276 راي توانست نفر اول فهرست نمايندگان تهران شود و پله هاي ترقي را در درون مجلس هم طي كرد تا اين كه به عنوان رييس مجلس هفتم شناخته شد.<br /><br /> آراء حدادعادل در انتخابات مجلس هشتم نيز به يك ميليون و 909 هزار و 562 راي رسيد تا باز هم در ميان كانديداهاي حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، اول باشد؛ هرچند كه قباي رياست مجلس اين بار بر تن علي لاريجاني نشست.<br /><br /> در انتخابات مجلس نهم، آراء حدادعادل افزايش يافت و توانست با كسب يك ميليون و 119 هزار و 474 راي، در صدر فهرست منتخبان تهران قرار گيرد.<br /><br /> انتخابات مجلس ششم، با پيروزي اصلاح طلبان همراه بود. در اين دوره از انتخابات، بيش از 3 ميليون نفر از مردم تهران در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند تا محسن آرمين، بهروز افخمي، مجيد انصاري، احمد بورقاني فراهاني، احمد پورنجاتي، سهيلا جلودارزاده، غلامعلي حدادعادل، الياس حضرتي، فاطمه حقيقت جو، سيدهادي خامنه اي، محمدرضا خاتمي، سيدمحمود دعايي، فاطمه راكعي، ابوالقاسم سرحدي زاده، ميثم سعيدي، داوود سليماني، علي شكوري راد، محسن صفايي فراهاني ، وحيده علايي طالقاني، جميله كديور، مهدي كروبي ، الهه كولايي، علي اكبر محتشمي پور، رسول منتجب نيا، علي اكبر موسوي خوئيني، محسن ميردامادي نجف آبادي، بهزاد نبوي، محمد نعيمي پور، عليرضا نوري و سيدشمس الدين وهابي را به مجلس بفرستند. البته روش و منش اين افراد در مجلس و سرنوشت سياسي اين افراد دستخوش تحولات بسياري شد بطوريكه هم اكنون برخي در خارج كشور، برخي از عوامل اصلي فتنه 88 و برخي ديگر ـ به جز يكي دو نفر ـ درحاشيه سياست قرار گرفتند.<br /><br /> در تهران آن قدر چهره هاي اصلاح طلب روانه مجلس شد كه حتي جايي براي فردي مثل عليرضا محجوب باقي نماند و وي از راهيابي به مجلس ششم بازماند. البته عليرضا محجوب چهار سال بعد هم از تهران كانديداي مجلس شد تا اين بار با راهيابي به دور دوم انتخابات، نماينده مردم تهران در مجلس هفتم شود.<br /><br /> وي، در مجلس هشتم هم داوطلب نمايندگي از حوزه انتخابيه تهران شد و با كسب 308 هزار و 429 راي، باز هم به دور دوم رفت و سپس وارد مجلس هشتم شد.<br /><br /> محجوب در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بار ديگر نشان داد كه مرد دور دوم انتخابات است. وي در دور اول انتخابات اخير 255 هزار و 359 راي كسب كرد و به دور دوم رفت تا شايد در رقابت با 49 نفر ديگر، يكي از 25 نماينده باقي مانده تهران در مجلس نهم باشد.<br /><br /> انتخابات مجلس هفتم، ورق را براي جناح راست برگرداند و بخت با اصولگرايان يار شد، بطوري كه اكثريت مجلس را اين بار اصولگرايان قبضه كردند. در دور اول انتخابات مجلس هفتم، بيش از يك ميليون و 900 هزار نفر در تهران مشاركت كردند تا غلامعلي حداد عادل، احمد توكلي، اميررضا خادم، سيدمحمدمهدي طباطبايي شيرازي، احمد احمدي، حسين مظفر، سعيد ابوطالب، نفيسه فياض بخش، محمد خوش‏چهره جمالي، عماد افروغ، داوود دانش جعفري، عليرضا زاكاني، لاله افتخاري، فضل الله موسوي، فاطمه آليا، حسين نجابت، حسين شيخ الاسلام، الهام امين‏زاده، عباسعلي اختري، سيدعلي رياض، فاطمه رهبر، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان، پرويز سروري، منوچهر متكي، مهدي كوچك‏زاده، غلامرضا مصباحي مقدم، عليرضا محجوب، علي عباسپور تهراني فرد، سهيلا جلودارزاده، حسن غفوري فرد و حسين فدايي آشياني به مجلس بروند.<br /><br /> البته در انتخابات مجلس هفتم، آراء 25 نفر از منتخبان مردم تهران در دور اول به حد نصاب يك چهارم كل آراء رسيد و 5 نفر بعدي، با رقابت در دور دوم انتخاب شدند.<br /><br /> احمد توكلي هم يكي ديگر از چهره هايي است كه براي دوره هاي ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي از تهران كانديدا شد. وي در دوره ششم با وجود شناخته شده بودن در بين مردم ـ كه دليل عمده آن، كانديداتوري وي براي انتخابات رياست جمهوري سال 1372 بود ـ با اقبال عمومي چنداني مواجه نشد و راي لازم را براي ورورد به مجلس ششم كسب نكرد.<br /><br /> اما چهار سال بعد، اوضاع براي توكلي هم مثل ديگر اصولگرايان متفاوت بود و وي توانست با 776 هزار و 979 راي، جايگاه دوم فهرست تهران را به خود اختصاص دهد و يك پله پايين تر از حدادعادل بايستد.<br /><br /> در انتخابات مجلس هشتم، هم آراء و هم جايگاه توكلي در فهرست نمايندگان تهران افت كرد ولي در نهايت وي با 568 هزار و 459 راي و ايستادن در جايگاه چهارم، به مجلس هشتم راه يافت.<br /><br /> هرچند توكلي در انتخابات مجلس نهم با كسب با 481 هزار و 12 راي، در جايگاه هفتم فهرست تهران قرار گرفت، اما اين راي و اين جايگاه براي نماينده شدن وي كافي نبود و تنها توانست به دور دوم انتخابات راه پيدا كند.<br /><br /> در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، چهره هاي جديدي در بين اصولگرايان ظهور كردند و با اقبال هم مواجه شدند. اگرچه حضور اين چهره ها مانع از اول شدن حدادعادل در ميان منتخبان تهران نشد، اما چهره هايي نظير توكلي را به عقب راند، بطوريكه جايگاه وي در انتخابات مجلس هشتم از دوم به چهارم تغيير كرد و در انتخابات مجلس نهم نيز تا رده هفتم پايين آمد. بررسي روند حضور توكلي نشان از افول اقبال مردم به او و كاهش نسبي آراء وي در اين دوره نسبت به سه انتخابات اخير مجلس دارد.<br /><br /> مرتضي آقاتهراني و علي مطهري دو تن از اين چهره هاي جديد جناح راست بودند كه در انتخابات مجلس هشتم، بالاتر از احمد توكلي قرار گرفتند. نام حجت الاسلام والمسلمين مرتضي آقاتهراني، با سابقه تحصيل در بنياد باقرالعلوم و مدرسه حقاني قم و حضور در مسجد امام علي (ع) نيويورك به عنوان امام جماعت، از زماني بيشتر بر سر زبان ها افتاد كه به عنوان معلم اخلاق كابينه محمود احمدي نژاد شناخته شد.<br /><br /> كمتر از دوسال بعد، وي در انتخابات مجلس هشتم شركت كرد و توانست با كسب 584 هزار و 198 راي، در جايگاه دوم فهرست منتخبين تهران و بالاتر از احمد توكلي قرار بگيرد.<br /><br /> وي در انتخابات مجلس نهم نيز جزو معدود نامزدهايي بود كه توانست در همان دور اول، يك چهارم آراء را كسب كند و با 690 هزار و 848 راي به عنوان نفر چهارم منتخبان تهران معرفي شود.<br /><br /> علي مطهري، يكي ديگر از چهره هاي جديد اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم بود كه با كسب 571 هزار و 71 راي به عنوان نفر سوم تهران وارد مجلس شد اما در اين چهار سال، دوران پرحاشيه اي براي وي رغم زده شد تا جايي كه وي و برخي ديگر از اصولگرايان مجلس هشتم، عملا به طيفي جديد از اصولگرايان تبديل شدند.<br /><br /> هرچند كه انتقادات صريح وي از دولت تا حد طلايه داري طرح سوال از رييس جمهور و استعفا از نمايندگي (كه نمايندگان به آن راي مثبت ندادند)، ايراد برخي نطق ها در صحن علني مجلس، نحوه نگاه به حوادث سال88 و برخي عقايد و اظهارنظرهاي علي مطهري، از وي اصولگرايي با چهره اي متفاوت ساخته بود اما همين تفاوت ها موجب شد كه در انتخابات مجلس نهم، نام وي در برخي ليست هاي اصلي اصولگرايان در تهران نظير جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري انقلاب اسلامي قرار نگيرد و در نتيجه در انتخابات اخير با كسب 446 هزار و 158 راي و ايستادن در جايگاه نهم فهرست منتخبان تهران، تنها به دور دوم انتخابات راه پيدا كند.<br /><br /> انتخابات مجلس هشتم، وضعيت چندان متفاوتي براي اصولگرايان نداشت؛ جز آنكه چهره هايي جديد از اين طيف را به جامعه معرفي كرد. البته ميزان مشاركت مردم تهران در انتخابات مجلس هشتم، كمتر از مجلس هفتم بود و يك ميليون و 740 هزار و 941 نفر از مردم پايتخت در اين انتخابات شركت كردند تا تنها 19 نفر از نامزدها به حد نصاب يك چهارم آرا دست پيدا كنند و تكليف مابقي نمايندگان به دور دوم انتخابات كشيده شود.<br /><br /> در نهايت، غلامعلي حدادعادل، مرتضي آقاتهراني، علي مطهري، احمد توكلي، حسن غفوري فرد، محمدرضا باهنر، بيژن نوباوه وطن، سيد شهاب الدين صدر، سيدعليرضا مرندي، حميدرضا كاتوزيان، علي عباسپور تهراني فرد، اسماعيل كوثري، سيدرضا اكرمي، غلامرضا مصباحي مقدم، فاطمه رهبر، فاطمه آليا، روح الله حسينيان، حسين نجابت، اسدالله بادامچيان، علي اصغر زارعي، الياس نادران، لاله افتخاري، مهدي كوچك زاده، عليرضا زاكاني، حسين فدايي آشتياني، حميد رسايي، پرويز سروري، زهره الهيان، طيبه صفايي و عليرضا محجوب از تهران به مجلس هشتم راه يافتند.<br /><br /> در بين كانديداهاي مشترك در سه دوره اخير مجلس شوراي اسلامي، دو چهره شاخص ديگر يعني علي عباسپور تهراني و الياس نادران، با وضعيتي نوساني مواجه بوده اند.<br /><br /> الياس نادران با كانديداتوري در انتخابات مجلس هفتم و قرار گرفتن در ليست اصولگرايان، 516 هزار و 600 راي كسب كرد تا در بين 25 نفري كه در همان دور اول به مجلس هفتم راه يافتند، نفر بيست و دوم شود.<br /><br /> ميزان مشاركت مردم تهران در انتخابات مجلس هشتم موجب شد تا نادران شانس قرار گرفتن در بين منتخبين قطعي دور اول را از دست بدهد. كاهش نسبي آراء نادران در انتخابات مجلس هشتم و كسب 421 هزار و 63 راي، وي را روانه دور دوم انتخابات كرد ولي در نهايت توانست كرسي اش در مجلس را حداقل براي يك دوره ديگر حفظ كند.<br /><br /> نادران يكي از منتقدان هميشگي سياست هاي اقتصادي دولت محسوب و همين مساله موجب شده است كه نام وي از نام اصولگرايان حامي دولت فاصله آشكاري پيدا كند.<br /><br /> در انتخابات مجلس نهم، الياس نادران باز هم با كاهش آراء مواجه شد و با كسب 348 هزار و 383 راي، در جايگاه هفدهم فهرست تهران ايستاد و مثل 49 نفر ديگر در اين حوزه انتخابيه، راهي دور دوم شد.<br /><br /> علي عباسپور تهراني، يكي از چهره هاي حاشيه دار مجلس هشتم بود كه بخش عمده اين حاشيه، به مواضعش به عنوان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات، در قبال مساله دانشگاه آزاد برمي گشت.<br /><br /> وي در انتخابات مجلس هفتم در سال 82، داوطلب نمايندگي از حوزه انتخابيه تهران شد تا 431 هزار و 256 راي كسب كند. اما اين ميزان راي براي وي آنقدر كافي نبود كه بتواند مستقيما وارد مجلس شود؛ بنابراين به دور دوم انتخابات راه يافت و در آنجا براي حضور در مجلس هفتم انتخاب شد.<br /><br /> در انتخابات مجلس هشتم، آراء عباسپور اندكي افزايش يافت و كاهش تعداد راي دهندگان هم كمك كرد كه وي اين بار بتواند در همان دور اول وارد مجلس شود. او در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، 485 هزار و 771 راي كسب كرد.<br /><br /> افزايش انتقادات از رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بويژه در مجلس هشتم كار خود را كرد و عباسپور در انتخابات مجلس نهم، در ليست جبهه متحد قرار نگرفت. همين امر موجب شد كه راي هاي او به شدت افت كند و حتي پس از يك روز از آغاز راي شماري، از جمع 60 نفر اول تهران هم خارج شود و در نهايت حتي به دور دوم هم راه پيدا نكرد.<br /><br /> محمدرضا باهنر نيز دچار همين نشيب آرا در چند دوره اخير بوده است، آنچنانكه جايگاه وي از رتبه ششم در انتخابات مجلس هشتم، به رتبه 25 در مرحله نخست انتخابات اخير سقوط كرده است.<br /><br /> 12 اسفند امسال، انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و طبق اعلام ستاد انتخابات كشور، دو ميليون 335 هزار و 424 نفر از مردم تهران در اين انتخابات شركت كردند تا 5 نفر، يعني حدادعادل، مرندي، ابوترابي فرد، آقاتهراني و ميركاظمي را مستقيما به مجلس بفرستند.<br /><br /> بدين ترتيب، تكليف 25 نماينده باقيمانده از حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس نهم، بايد در دور دوم انتخابات معلوم شود تا از بين 50 نفر، يعني بيژن نوباوه وطن، احمد توكلي، اسماعيل كوثري، علي مطهري، روح الله حسينيان، علي اصغر زارعي، عليرضا زاكاني، حسين مظفر، زهره طبيب زاده نوري، محمد سليماني، غلامرضا مصباحي مقدم، سيدمهدي هاشمي، سيدمحمود نبويان، مهدي كوچك زاده، مهرداد بذرپاش، حميد رسايي، الياس نادران، لاله افتخاري، مجتبي رحماندوست، محمدرضا باهنر، حسين فدايي آشياني، پرويز سروري، فاطمه آليا، فاطمه رهبر، حسين نجابت، زهره الهيان، قاسم روانبخش، محسن كازروني، زهره سادات لاجوردي، محمدناصر سقاي بي ريا، الهام امين زاده، حسين طلا، اسدالله بادامچيان، عليرضا محجوب، حسن غفوري فرد، حسن حميدزاده، سهيلا جلودارزاده، محمدنبي رودكي، محمدنبي حبيبي، بتول نامجو، محمدحسين استادآقا، فرهاد جوانمردي، محمدجمال خليليان اشكذري، علي اصغر خاني، محمداسماعيل كفايتي، عليرضا صفارزاده، جواد محمدي، حميدرضا كاتوزيان، علي خطيبي شريفيه و ابراهيم انصاريان، 25 نفر به اين مجلس راه پيدا كنند.<br /><br /> آنچه از بررسي چهار دوره اخير انتخابات مجلس شوراي اسلامي به دست مي آيد، افول آراء برخي چهره هاي اصلي اصولگرايان ايت. به نظر مي رسد انتقادات تند و بي مهاباي آنها از دولت، قبل از آنكه براي ايشان محبوبيت ايجاد كند موجب ريزش هواداران آنها شده است يا شايد ملال شهروندان از حضور تكراري چهره هاي قديمي و رويكرد آنها به چهره هاي تازه باعث اين ريزش آرا شده است.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1123943_4.jpg" width="132" height="100" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=215&amp;2=comment&amp;3=comment" token="_K0SWkk4SuZdfZDzrbizBRMcuyDDN8aqptFO9eJZ7Vs"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/215/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Tue, 06 Mar 2012 18:49:11 +0000 webmaster 215 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A8#comments با پيروي از رهبري تا احقاق حقوق فلسطينيان ايستاده ايم http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%85 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> با پيروي از رهبري تا احقاق حقوق فلسطينيان ايستاده ايم</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بيانيه انجمن كليميان ايران در حمايت از كاروان «الي بيت المقدس»</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۲:۱۵</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">انجمن كليميان ايران با صدور بيانيه اي ضمن حمايت از كاروان جهاني «الي بيت المقدس» اعلام كرد: ايرانيان كليمي همگام با مردم ايران و با پيروي از رهبري تا احقاق كامل حقوق ملت قهرمان فلسطين با آنان همگام خواهند بود.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز، در پي اعلام حركت راهپيمايي و كاروان جهاني «الي بيت المقدس» كه قرار است در 30 مارس آينده در مرزهاي فلسطين اشغالي تجمع صورت دهند، انجمن كليميان ايران ضمن بيانيه اي از اين حركت جهاني در حمايت از آزاد سازي قدس شريف از دست صهيونيست ها اعلام حمايت كرد.<br /><br /> متن بيانيه انجمن كليميان ايران به شرح زير است:<br /><br /> به نام خدا<br /><br /> اكنون كه گروهي از مردم جهان با اديان و مليت هاي متفاوت قصد حمايت از ملت قهرمان فلسطين را دارند، ما ايرانيان كليمي نيز با توجه به ناسازگاري و ضديت رفتارهاي ضد انساني رژيم اشغالگر اسرائيل و ارتش غاصب آن با دستورات الهي شريعت حضرت موسي(ع) با تمامي حق طلباني كه براي احقاق حقوق ملت قهرمان فلسطين گام بر مي دارند، همراهي مي كنيم.<br /><br /> ما ايرانيان كليمي همگام با ساير اقشار مردم ايران و با پيروي از رهبري تا احقاق كامل حقوق ملت قهرمان فلسطين در مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم با آنان همگام خواهيم بود و اميدواريم تمامي طرفداران كرامت انساني و حقوق بشر به ويژه پيروان اديان الهي در كارزار قهرمانانه ملت قهرمان فلسطين از آنان حمايت كنند و اميدواريم با تلاش همه حق طلبان و خداجويان جهان شاهد برقراري صلح شرافت مندانه و عادلانه در سطح جهان باشيم.<br /><br /> بي شك برقراري صلح عادلانه در منطقه و جهان بدون احقاق كامل حقوق ملت بزرگ فلسطين امكان پذير نخواهد بود.<br /><br /> دكتر سيامك مره صدق؛ نماينده ايرانيان كليمي در مجلس شوراي اسلامي / خاخام ماشاأله گلستاني نژاد؛ رهبر ديني كليميان ايران</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1196353_1.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=214&amp;2=comment&amp;3=comment" token="JDLLR6x96xDR_veRwfhybb1bJ_XKzoGxJj64MPUrmD8"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/214/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Tue, 06 Mar 2012 18:45:24 +0000 webmaster 214 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%85#comments سياست تحريم درآمدهاي نفتي ايران را كاهش نداد http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"> سياست تحريم درآمدهاي نفتي ايران را كاهش نداد</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">روايت ميدل ايست از شكست تحريم نفتي:</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۲:۱۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">ميدل ايست آنلاين طي گزارشي با اشاره به افزايش ۱۲ دلاري قيمت نفت از زمان مطرح شدن سياست تحريم نفت ايران توسط غرب تاكيد كرد اين سياست در كاهش درآمدهاي نفتي ايران شكست خورده است.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز به نقل از فارس، مقامات آمريكايي پيش از اين گفته بودند كه تحريم هاي آمريكا و اروپا عليه ايران، تهران را مجبور خواهد كرد نفت خود را به بهايي نازل بفروشد. اما اكنون و پس از اعمال اين تحريم هاي شكست خورده، نه تنها ايران مجبور نشده نفت خود را به بهايي كمتر بفروشد، بلكه بر عكس، بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني و در نتيجه درآمدهاي نفتي اين كشور افزايش يافته است.<br /><br /> خطرات موجود در مورد احتمال اختلال در عرضه نفت كه از عراق و سوريه آغاز شده بود، اكنون به آفريقا نيز گسترش يافته است. بر اساس اطلاعات موجود، حجم ذخاير نفتي كاهش يافته و تعهد وزير نفت عربستان در مورد جبران كمبود نفت در بازار، با ترديد جدي مواجه شده است. وضعيت عرضه نفت از تفاوت موجود بين قيمت تحويل فوري و قيمت قراردادهاي تحويل در ماه هاي آينده تاثير پذيرفته است. قراردادهاي كوتاه مدت فروش نفت برنت در اين ماه با 12 دلار افزايش در هر بشكه مواجه بوده و به بالاتر از 123 دلار در هر بشكه رسيده است. اين در حالي است كه در 15 فوريه بهاي نفت برنت به 120 دلار در هر بشكه رسيده بود. آنچه از علائم موجود در بازارهاي بين المللي مي توان فهميد، آن است كه طرح آمريكا براي محدود نمودن درآمد نفتي ايران به همراه تحريم نفتي اروپا، با افزايش بهاي نفت خنثي شده است. كمبود عرضه نفت موجب افزايش قيمت ها شده، به نحوي كه اين افزايش قيمت، پايين آمدن حجم فروش نفت ايران را جبران نموده است.<br /><br /> به اعتقاد يكي از تحليلگران سيتي بانك، «فراواني كمي در كل سيستم وجود دارد. ميزان ذخاير بسيار پايين است و ظرفيت افزايش توليد نيز كم است...كمبود به وجود آمده در بازار نفت بيش از هر چيز ناشي از جنگ طلبي آمريكا و دخالت اين كشور در امور داخلي ساير كشورهاست. اين ضربه نه تنها توسط كشورهاي توليد كننده نفت احساس مي شود، بلكه كشورهاي اروپايي درگير بحران اقتصادي و مشتريان نفت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز با افزايش قيمت سوخت در جايگاه هاي عرضه از اين وضعيت متضرر مي شوند.»<br /><br /> بر اساس تحقيق جديد موسسه گلدمن ساكس، «ظرفيت ذخيره اوپك در حد بسيار پاييني قرار دارد و اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني در حالت بازسازي به سر مي برد. وضعيت موجود، بازار نفت را به صورت فزاينده اي شكننده خواهد ساخت و موجب افزايش جهشي بهاي نفت در سال 2012 خواهد شد. دليل عمده بوجود آمدن اين شرايط را مي توان تحميل تحريم ها از سوي آمريكا عليه ايران خواند.»<br /><br /> آمريكا با دنبال كردن منافع استراتژيك و ژئوپولوتيك خود، كشورهاي اروپايي بخصوص پرتغال، يونان و اسپانيا را بيش از پيش در مورد قطع واردات نفت از ايران تحت فشار قرار داده است. اما ايران براي اينكه نشان دهد، تنها نظاره گر اقدامات خصمانه غرب نيست، در اقدامي پيش دستانه صادرات نفت خود به انگليس و فرانسه را متوقف نموده است.<br /><br /> آمريكا و انگليس، براي فريب افكار عمومي غرب بلافاصله اقدام به انتشار اطلاعات غلط در خصوص ميزان عرضه جهاني نفت كرده و به عمد، حجم نفت مصرفي جهان را كمتر از ميزان واقعي جلوه دادند.<br /><br /> در شرايطي كه بازارهاي بورس نفت داستان متفاوتي را حكايت مي كردند، مقامات اين كشورها تلاش كردند به جاي پرداختن به عامل اصلي بوجود آورنده كمبود عرضه در بازار، ايران را مقصر جلوه دهند. به علاوه، آنها داستان نفت را به صنعت صلح آميز هسته اي ايران مرتبط نموده و با فريب افكار عمومي در آمريكا و اروپا، ايران را عامل اصلي افزايش بهاي سوخت در غرب معرفي كردند.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1196315_2.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=213&amp;2=comment&amp;3=comment" token="mkICtYdpeOOTVZaBr1ncDdjSWUxkImTHkNE7N4BJUWg"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/213/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Tue, 06 Mar 2012 18:42:44 +0000 webmaster 213 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF#comments اظهارات اخير اوباما نشانه اوج سرسپردگي به رژيم صهيونيستي است http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">اظهارات اخير اوباما نشانه اوج سرسپردگي به رژيم صهيونيستي است</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بيانيه حزب الله لبنان:</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۲۲:۳</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">حزب الله لبنان با صدور بيانيه اي ضمن انتقاد از كساني كه به وعده هاي تو خالي باراك اوباما دلخوش كرده اند مواضع اخير رئيس جمهوري آمريكا را اوج سرسپردگي به رژيم صهيونيستي دانست.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن(ع) استان البرز، به نقل از مهر، حزب الله لبنان با صدور بيانيه اي اعلام كرد: موضع جديد رئيس جمهور آمريكا بي نتيجه بودن مذاكرات را آشكار مي كند.<br /><br /> در اين بيانيه آمده است: كساني كه در ركاب آمريكا حركت مي كنند بايد بدانند كه وعده هاي واشنگتن توخالي است زيرا تاريخ دولتهاي آمريكا پر از دروغ و فريب و جانبداري از اسرائيل است.<br /><br /> حزب الله لبنان بيان كرد: رئيس جمهوري آمريكا با سخناني كه در برابر لابي صهيونيستي ايراد كرد هويت واقعي خود را بيش از قبل آشكار كرد و بر وفاداري به تعهدات در قبال اسرائيل در هر لحظه و زمان تاكيد كرد.<br /><br /> در اين بيانيه آمده است: اين سخنان قداست امنيت اسرائيل را براي آمريكا نشان داد و همچنين اوباما با اين سخنان خود را شريك جنايات رژيم صهيونيستي كرده است.<br /><br /> حزب الله لبنان بيان كرد: با وجود توهين رئيس جمهوري آمريكا به اعراب و قائل نشدن كمترين احترام براي آنها، برخي همچنان به پيروي كوركورانه از دولت آمريكا ادامه مي دهند اين در حالي است كه آمريكا نشان داده است به همپيمانان خود نيز توجهي ندارد.<br /><br /> در اين بيانيه آمده است: اين حقايق نشان مي دهد كه مقاومت لبنان، فلسطين و محور مقاوم سوريه و ايران خط اول دفاع از اعراب و مسلمانان است.<br /><br /> شايان ذكر است باراك اوباما دو روز قبل در سخناني در جمع لابي صهيونيستها امنيت اسرائيل را مرتبط با آمريكا دانست و مواضع تكراري خود را عليه ايران تكرار كرد.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1199189_2.jpg" width="143" height="100" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=212&amp;2=comment&amp;3=comment" token="21QyDjuz5iPBmhAfIRELqPXyoUz65_ZOQhGaaKlrOes"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/212/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Tue, 06 Mar 2012 18:33:56 +0000 webmaster 212 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA#comments نتایج غیر رسمی شمارش آرا در کرج http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">نتایج غیر رسمی شمارش آرا در کرج </span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - ۱۹:۵۶</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">عزیز اکبریان نماینده فعلی مردم کرج در مجلس به همراه محمدجواد کولیوند فرماندار سابق این شهرستان و هر دو از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان این شهرستان تا این لحظه بیشترین آرا را در کرج کسب کردند. </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><img src="http://www.alborz.basij.ir/sites/default/files/13901118000083_photoa_2.jpg" width="250" height="150" alt="" title="" />به گزارش سفیر به نقل از ایلنا: عزیز اکبریان نماینده فعلی مردم کرج در مجلس به همراه محمدجواد کولیوند فرماندار سابق این شهرستان و هر دو از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان این شهرستان تا این لحظه بیشترین آرا را در کرج کسب کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا در حالی که تا کنون اخبار رسمی از کاندیدها انتخاب شده در شهرستان کرج اعلام نشده است یک منبع آگاه در فرمانداری شهرستان کرج به ایلنا گفت:طبق شمارش آرا که تا این لحظه انجام شده است عزیر اکبریان و محمد جواد کولیوند فرماندار سابق شهرستان کرج با اختلاف 20 رای با یکدیگر تا کنون صدر نشینان کاندیدای مجلس نهم این شهرستان شدند. در حال حاضررقابت بين ابراهيم رضاپور؛ شيرين زاد و خانم اسكندري ادامه دارد. و 80 درصد آراء نيز شمرده شده است. بر این اساس روز گذشته نتیجه رقابت 52 کاندید در شهرستان کرج تا ساعاتی دیگر از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام خواهد شد. </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/13901118000083_photoa.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=211&amp;2=comment&amp;3=comment" token="8XBa7X8oOyjwFB8Pc_yxMJrkqKnilNanf7qsk8C6_yA"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/211/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Sat, 03 Mar 2012 16:26:04 +0000 webmaster 211 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC#comments خواهيد ديد در انتخابات 2-3 سال آينده همين مردم يك حضور مستحكمِ خواهند داشت http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2-3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%90-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">خواهيد ديد در انتخابات 2-3 سال آينده همين مردم يك حضور مستحكمِ خواهند داشت</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">تحقق وعده خلف صالح خميني كبير در نمازجمعه شهريور 88:</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - ۱۸:۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item"> ان شاءاللَّه خواهيد ديد در انتخابات آينده - كه حالا دو سه سال ديگر است - همين مردم با وجود همين بازيگري اي كه مخالفان و دشمنان و غافلان و بي خبران داخلي كردند، يك حضور مستحكمِ قوي اي در انتخابات خواهند داشت.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> متن كامل سخنان رهبر انقلاب به شرح زير است:<br /><br /> خطبه ي دوم<br /> بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم<br /> الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام علي سيّدنا و نبيّنا ابي القاسم المصطفي محمّد و علي ءاله الاطيبين الأطهرين المنتجبين سيّما عليّ اميرالمؤمنين و فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين و الحسن و الحسين سيّدي شباب اهل الجنّة و عليّ بن الحسين زين العابدين و محمّدبن عليّ الباقر و جعفربن محمّد الصّادق و موسي بن جعفر الكاظم و عليّ بن موسي الرّضا و محمّدبن عليّ الجواد و عليّ بن محمّد الهاديّ و الحسن بن عليّ الزّكيّ العسكريّ و الحجّة القائم المهديّ .<br /> اللّهمّ صلّ عليهم و صلّ علي ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين.<br /><br /> اوصيكم عباد اللَّه بتقوي اللَّه<br /> بار ديگر در اين خطبه، خودم و همه ي شما برادران و خواهران عزيز را توصيه و دعوت ميكنم به تقواي الهي. در رفتارمان، در گفتارمان، در عملكردمان، رعايت تقوا و پرهيزگاري را بكنيم.<br /><br /> در خطبه ي دوم، اولاً لازم است كه ياد مرحوم آيةاللَّه طالقاني و همچنين ياد شهيد آيةاللَّه مدني (رضوان اللَّه عليهما) را گرامي بداريم. اين ايام، مناسبت با هر دوي اين بزرگواران دارد و اين دو نفر جزو كساني هستند كه خاطره ي آنها از تاريخچه ي امامت جمعه در كشور ما انفكاك ناپذير است. حقاً و انصافاً هر كدام از اين دو مرد بزرگ به نحوي حقوق فراموش نشدني دارند و ياد فراموش نشدني اي از آنها در ذهنها و در تاريخ ما خواهد ماند.<br /><br /> يكي از مطالبي كه امروز در اين خطبه عرض ميكنم - در واقع مخاطب اين سخنان كه در حضور شما نمازگزاران عزيز و مردم عزيزمان عرض ميشود، جريانهاي سياسي، شخصيتهاي سياسي و مسئولان سياسي سابق و لاحق هستند - اين است كه از فرصت ماه مبارك رمضان استفاده كنيم. به عنوان بيان حقائق و نصايح، عرايضي را عرض ميكنيم؛ ان شاءاللَّه كه هم براي مخاطبان اين سخن، هم براي خود ما، هم بخصوص براي جوانهاي عزيزمان و مردم عزيز و مؤمنمان مفيد واقع شود.<br /><br /> اين كساني كه مخاطبند، البته كساني هستند كه تاكنون در درون نظام اسلامي تعريف شده اند؛ شخصيتهاي درون نظامند، جزو نظامند، كه ان شاءاللَّه در آينده هم همه در درون نظام باشند و براي اين نظام كار و تلاش كنند. اين درون نظام و برون نظام، يك مفاهيم تبليغاتي و شعارهاي پوچ نيست؛ تابلوي صرف نيست؛ يك شاخصهائي دارد، مبناهاي عقيدتي دارد، مبناهاي علمي دارد. تا حالا اينجور بوده، ان شاءاللَّه بعد از اين هم همين جور باشد.<br /><br /> يك مطلب اين است كه از اول انقلاب تا امروز، در جريان انقلاب و جريان اصيل اين مردم انشعابهائي به وجود آمده، تعارضهائي به وجود آمده است. بعضي از اين تعارضها و انشعابها خسارت زا هم بوده است؛ بعضي هم نه، با هشياري مردم، با آگاهي و مسئوليت پذيري عناصر فعال در اين جريانها، حل شده است؛ براي انقلاب و براي كشور باري درست نكرده است. اين اختلاف نظرها و انشعابهائي كه پيدا ميشود، همه يك جور نيست. بعضي انشعابها ناشي از اختلاف در مباني و در عقايد است؛ بعضي از اينها بحث عقايد و معتقدات نيست؛ بحث منافع است، دعوا بر سر منافع است؛ بعضي از اين اختلافها هيچكدام از اينها نيست؛ مسئله ي سلائق است، اختلاف ديدگاه و اختلاف سليقه در اجراي اصول است؛ در چهارچوب اصول و مباني، در روشها اختلاف به وجود مي آيد؛ لذا اينها يك جور نيستند.<br /><br /> خوب، از اول انقلاب در بين همين گروه هائي كه در دوران پيش از انقلاب و در حوادث سالهاي مبارزات، همه در كنار هم بوديم، اختلافهائي به وجود آمد. امام (رضوان اللَّه تعالي عليه) با همه ي اين اختلافات يك جور برخورد نكرد. همين طور كه در روش اميرالمؤمنين عرض كرديم، روش امام (رضوان اللَّه عليه) هم همين جور بود؛ يعني اول با مدارا، با نصيحت؛ ليكن آن وقتي كه اقتضاء كرد، برخورد كرد. يك گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشكلات آنها بود، يك گروه آن كساني بودند كه عليه لايحه ي قصاص آن حركت را انجام دادند، يك گروه حتّي كار را به ترور و درگيري هاي خياباني كشيدند؛ با هر كدام از اينها امام يك نحوي برخورد كرد. در سطوح بالاي حكومت هم بود؛ نخست وزير بود، رئيس جمهور بود، حتّي بعدها در اواخر عمر امام (رضوان اللَّه عليه) در سطوح بالاتر از رئيس جمهور هم بود. امام با كساني كه احساس كردند نميشود با اينها بيش از آن مدارا كرد، برخورد كردند. همه هم سوابق انقلابي داشتند، سوابق مذهبي داشتند، خيلي شان هم در سطوح بالا بودند؛ ليكن خوب، اينجور شد ديگر؛ اين انشعابها پيش آمد. بعضي واقعاً با امام درافتادند؛ بعضي نه، اختلاف نظري هم بود، اما به درگيري و دعوا و انشعاب و انشقاق نينجاميد. بعضي با امام درافتادند و مداراي امام را نديده گرفتند. امام به همين گروهك منافقين كه خواسته بودند بيايند با ايشان ملاقات كنند، پيغام دادند كه اگر شما به حق عمل كنيد، من مي آيم سراغ شما؛ اگر دست از اين كارهاي خلاف برداريد، خود من مي آيم سراغ شما. يعني امام تا اين حد با اينها مدارا كردند و حرف زدند. خوب، وقتي احساس خطر شد؛ بخصوص آن وقتي كه مسئله، مسئله ي رسوخ دادن مباني غلط در كالبد نظام و انقلاب است، اين ديگر مثل سمِ مهلك است. آن وقت امام رعايت نكردند، مدارا نكردند؛ برخورد كردند. اين در مورد آن چيزهائي است كه در اختلافات بنياني است.<br /><br /> حالا همانهائي هم كه اختلاف بر سر منافع دارند، گاهي رنگ عقيدتي و مبنائي به آن ميدهند. هر كدام از اينها باشد - يا آنهائي كه اختلاف در مباني و عقايد است، يا آنهائي كه اختلاف بر سر منافع است - آنجائي كه به درگيري با نظام و درگيري با انقلاب و پشت كردن به مباني انقلاب باشد، آن وقت حالت دشمن را پيدا ميكنند.<br /><br /> البته كسي عقيده اي مخالف داشته باشد، كاري به كار نظام نداشته باشد، نظام با او كاري ندارد. بعضي رائج كرده اند: «دگرانديشان». نظام با دگرانديشان چگونه رفتار ميكند؟ نظام با دگرانديشان كاري ندارد. اين همه دگرانديش هست. دگرانديش سياسي كه بالاتر از دگرانديش ديني نيست. خوب، ما اقليتهاي ديني داريم كه دگرانديشند، توي مجلس شوراي اسلامي هم عضو دارند، در مناصب مختلف هم حضور دارند. بنابراين بحث دگرانديشي نيست؛ بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربه زدن است، در مقابل نظام و در مقابل انقلاب شمشير كشيدن است. آني كه نظام با او برخورد ميكند، اين است. اما اگر اختلاف، اختلاف در سلائق است، در روشهاست، نه، اين اختلافات مضر نيست؛ نافع هم هست.<br /><br /> اشكالي ندارد كه مسئولان كشور، متوليان امور كشور منتقديني داشته باشند كه ضعفهاي آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتي انسان در مقام رقابت قرار بگيرد، مقابل منتقد قرار بگيرد، بهتر كار ميكند. اينجور نيست كه وجود منتقدين و كساني كه اين روش را قبول ندارند، آن روش را قبول دارند، براي نظام ضرري داشته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام باشد؛ اين اشكالي ندارد، اين مخالفت هيچ مخالفت مضري نيست؛ نظام هم مطلقاً با يك چنين مخالفتي برخورد نميكند. البته انتقاد بايد در چهارچوب اصول باشد. اصول انقلاب هم مشخص است كه چيست. اصول انقلاب امور سليقه اي نيست كه هر كه از يك گوشه اي در بيايد، سنگ اصول را به سينه بزند؛ بعد كه سراغ اين اصول ميرويم، مي بينيم بيگانه ي از انقلاب است. اصول انقلاب، اسلام است؛ قانون اساسي است؛ رهنمودهاي امام است؛ وصيت نامه ي امام است؛ سياستهاي كلي نظام است كه در قانون اساسي معين شده است كه اين سياستهاي كلي بايست تدوين بشود. در اين چهارچوب، اختلاف نظر، اختلاف ممشا، اختلاف سليقه عيب نيست، كه حسن است؛ مضر نيست، كه مفيد و نافع است. اين يك مطلب است كه در ميدان معارضات اينچنيني، نظام با هيچ كس برخورد نميكند. آنجائي كه افراد در چهارچوب اصول رفتار كنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر هم زدن امنيت جامعه نباشند، آسايش جامعه را نخواهند به هم بزنند - از اين كارهاي خلافي كه انجام ميگيرد؛ دروغ پراكني و شايعه - نظام هيچگونه مسئله اي ندارد. مخالفيني هستند، نظراتي دارند، نظرات خودشان را بيان ميكنند؛ نظام برخورد نميكند. بناي نظام در اينجا، جذب حداكثري و دفع حداقلي است. اين، روش نظام است؛ اين را همه توجه بكنند. آن كساني هم كه نظر مخالف دارند، نظرات مخالف با نظرات رسمي دارند، در اين چهارچوب ميتوانند خودشان را مقايسه كنند. اگر كسي با مباني نظام معارضه كند، با امنيت مردم مخالفت كند، نظام مجبور است در مقابل او بايستد.<br /><br /> ما درباره ي افرادي كه به آنها اهانت ميشود، تهمت زده ميشود، ميگوئيم اينها حق دفاع دارند؛ خوب، نظام هم همين جور است؛ نظام هم حق دفاع از خودش را دارد. اين خطاست كه كسي خيال كند چون نظام حاكميت است و قدرت سياسي است، نبايد دفاع كند؛ بي دفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه مخالفتي، معارضه اي، قانون شكني اي، مرزشكني اي انجام بگيرد، بايد عكس العمل نشان ندهد؛ اين درست نيست؛ هيچ جاي دنيا هم چنين نيست. در اختلافات گوناگوني كه در بين احزاب دنيا وجود دارد - در همين كشورهائي كه خودشان را پيشرو دموكراسي ميدانند - هيچكدام از اين احزاب متعارض و متخالف، با اصول و مباني آن نظام مخالفت نميكنند؛ والّا از نظر مردم مردود هستند. دستگاه هائي دارند؛ دستگاه هاي رعايت قانون اساسي و دادگاه قانون اساسي - شبيه شوراي نگهبان خودمان - اينها را رد ميكنند. اينجور نيست كه قبول كنند يك نفري بيايد در يك نظامي عليه مباني آن نظام مبارزه كند، معارضه كند، آن وقت نظام در مقابل او ساكت و آرام بنشيند. به كمتر از آن هم گاهي ديده ميشود كه در همين نظامهاي اروپائي برخوردهاي خشن و تندي ميكنند؛ چيزهائي كه جزو اصول هم محسوب نميشود. بنابراين برخورد با نظام، برخورد با مباني نظام، ايستادگي و شمشير كشيدن روي نظام، جواب تند دارد؛ اما نظر مخالف داشتن، نظر متفاوت داشتن، آن وقتي كه با اين اشكالات همراه نباشد، تهمت و شايعه افكني و دروغ و از اين چيزها نباشد، نه، نظام هيچگونه برخوردي نخواهد كرد. شيوه ي نظام اين نبوده، امروز هم نيست و ان شاءاللَّه در آينده هم نخواهد بود. اين يك نكته.<br /><br /> نكته ي ديگري كه فعالان سياسي، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئوليتهاي گوناگون و متنفذين بشدت بايستي مراقب آن باشند، مسئله ي انحراف و فسادپذيري شخصي است؛ همه مان بايد مراقبت كنيم. انسانها در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهي لغزشهاي كوچك، انسان را به لغزشهاي بزرگ و بزرگتر و گاهي به پرتاپ شدن در اعماق دره هائي منتهي ميكند؛ خيلي بايد مراقب بود. قرآن هشدار داده است. در موارد متعدد، در قرآن اين هشدار وجود دارد. يك جا ميفرمايد: «ثمّ كان عاقبة الّذين اساؤا السّوأي ان كذّبوا بأيات اللَّه»؛(15) عاقبت بعضي از كارها اين است كه انسان به آن خانه ي بدترين ميرسد كه تكذيب آيات الهي است. يك جا ميفرمايد: «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الي يوم يلقونه بما اخلفوا اللَّه ما وعدوه»؛(16) خلف وعده ي با خدا كردند، اين موجب شد نفاق در دلهايشان به وجود بيايد. يعني انسان گناهي انجام ميدهد، اين گناه انسان را به وادي نفاق ميكشاند؛ كه نفاق، كفر باطني است. همين جا در قرآن، كافرين و منافقين در كنار هم هستند. در يك آيه ي ديگر ميفرمايد: «انّ الّذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلّهم الشّيطان ببعض ما كسبوا».(17) ايني كه مي بينيد يك عده اي در مقابل دشمن منهزم ميشوند، طاقت نمي آورند، نميتوانند ايستادگي كنند، به خاطر آن چيزي است كه قبلاً از اينها سر زده است؛ باطن خودشان را با گناه و با خطا خراب كرده اند. لغزشها انسان را فاسد ميكند. اين فساد، به انحراف در عمل و گاهي به انحراف در عقيده منتهي ميشود. اين هم بمرور پيش مي آيد؛ دفعتاً پيش نمي آيد كه ما فكر كنيم يك نفري شب مؤمن ميخوابد، صبح منافق از خواب بيدار ميشود؛ نه، بتدريج و ذره ذره پيش مي آيد. اين، علاجش هم مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم يعني همين تقوا. بنابراين علاجش تقواست. مراقب خودمان باشيم. نزديكان افراد مراقبت كنند؛ زنها از شوهرهايشان، شوهرها از زنهايشان، دوستان نزديك از همديگر؛ «و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر».(18) از يكديگر مراقبت كنيم، براي اينكه دچار نشويم. مردم مسئولين را موعظه كنند، نصيحت كنند، خيرخواهي كنند، بنويسند براي آنها، بگويند براي آنها، پيغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند. خطرات لغزش مسئولين هم براي نظام، براي كشور و براي مردم بيشتر است. انسان گاهي در بعضي از حرفها، در بعضي از اقدامها و تحركات، اين را احساس ميكند؛ نشانه هاي يك چنين انحرافي را انسان مشاهده ميكند. به خدا بايد پناه برد، از خدا بايد كمك خواست.<br /><br /> نكته ي بعدي اين است كه عين همان چيزي كه در مورد يك شخص ممكن است پيش بيايد - يعني فساد و انحراف - در يك نظام هم ممكن است پيش بيايد. در يك نظام حكومتي، يك نظام سالم، يك نظام اسلامي، همين بيماري اي كه اشخاص ممكن است دچارش بشوند، ممكن است به سراغ نظام اسلامي بيايد، به سراغ جمهوري اسلامي بيايد. اسم، جمهوري اسلامي باشد، ظاهر اسلامي باشد، صورت، صورت اسلامي باشد، اما سيرت و رفتار و عملكرد و برنامه ها، برنامه هاي غير اسلامي؛ همان مسئله ي صورت و سيرت انقلاب كه سال گذشته براي دانشجويان عزيز در يك جائي اين را مطرح كردم.<br /><br /> حركت جامعه و نظام دو جور است: حركت مثبت، حركت منفي؛ حركت به سمت عروج و اوج، حركت به سمت نزول و سقوط. حركت به سمت اوج اين است كه جامعه به عدالت خواهي نزديك شود؛ به دين، رفتار ديني و اخلاق ديني نزديك شود؛ در فضاي آزادي رشد پيدا كند؛ رشد عملي، رشد علمي و رشد صنعتي پيدا كند؛ در بين جامعه، تواصي به حق و تواصي به صبر وجود داشته باشد؛ جامعه روزبه روز در مقابل دشمنان خدا، دشمنان دين، دشمنان استقلال كشور، احساس اقتدار بيشتري بكند، ايستادگي مقتدرانه ي بيشتري بكند؛ روزبه روز در مقابل جبهه ي ظلم و فساد بين المللي ايستادگي خودش را بيشتر كند؛ اينها رشد است، اينها نشانه ي حركت مثبت جامعه است؛ دنيا و آخرت يك جامعه را اينها آباد خواهد كرد. ما بايد دنبال يك چنين حركت مثبتي باشيم. اما نقطه ي مقابل اينها، يك حركت به سمت تنزل هم وجود دارد: به جاي حركت به سمت عدالت، حركت به سمت شكافهاي عظيم اقتصادي و اجتماعي با توجيه هاي گوناگون؛ به جاي استفاده ي از آزادي براي رشد علمي و رشد عملي و رشد اخلاقي، لااباليگري و استفاده ي از آزادي در جهت فساد و فحشا و اشاعه ي گناه و اشاعه ي خلاف؛ به جاي ايستادگي در مقابل مستكبران، متجاوزان و غارتگران بين المللي، به جاي اقتدار نشان دادن در مقابل اينها، در مقابل آنها منفعل شدن، احساس ضعف كردن، عقب نشيني كردن؛ آنجائي كه بايد به آنها اخم كرد، به آنها لبخند زدن؛ آنجائي كه بايد بر سر حقوق خود ايستاد، از حقوق صرف نظر كردن - حالا حق هسته اي و غير هسته اي - اينها نشانه هاي انحطاط است. حركت جامعه بايد به سمت آن تعالي و آن ارزشها، حركت به سمت بالا باشد؛ حركت مثبت باشد. اين حركتهاي به سمت پائين، همان بيماري هائي است كه براي نظام اسلامي ممكن است پيش بيايد؛ و اين خطر براي نظام اسلامي است؛ مردم بايد بيدار باشند. جمهوري اسلامي آن وقتي واقعاً جمهوري اسلامي است كه با همان مباني مستحكم امام، همان چيزهائي كه در دوران حيات مبارك امام مطرح بود، شعار بود، بجد دنبال ميشد، با همان شعارها پيش برود. هر جا ما با آن شعارها پيش رفتيم - من با بصيرت عرض ميكنم، بنده اوضاع اين سي سال را از نزديك آزمايش كردم - پيشرفت با ما بوده است، پيروزي با ما بوده است، عزت با ما بوده است، منفعت دنيائي هم با ما بوده است؛ هر جا از آن شعارها عقب نشيني كرديم و كوتاه آمديم، به دشمن ميدان داديم، ضعف پيدا كرديم، عقبگرد پيدا كرديم، عزت به دست نيامده است، دشمن جري تر شده است، پيشتر آمده است؛ از لحاظ مادي هم ضرر كرديم. اين خطاست كه بعضي خيال كنند علاج مشكلات كشور - چه مشكلات اقتصادي، چه مشكلات اجتماعي، چه مشكلات سياسي - اين است كه انسان در مقابل دشمن مستكبر سلاح را بيندازد؛ دشمن مستكبر همين را ميخواهد.<br /><br /> همه ي اين بلواهائي كه شما مشاهده كرديد در دوره ي بعد از انتخابات پيش آمد و پيش آوردند و آنها حمايت كردند، براي همين بود كه شايد بتوانند پشتوانه ي مردمي انقلاب را ضربه بزنند و از انقلاب بگيرند. بنده عرض كردم نشانه ي اعتماد مردم به اين نظام، حضور چهل ميليوني در انتخابات بود. حالا در راديوهاي بيگانه و متأسفانه بعضي هم در داخل همنواي با آنها، هي اصرار و تكرار كه بله، اعتماد مردم از نظام سلب شده! اين، جواب آن حرف است. آنجا ما گفتيم ايني كه هشتاد و پنج درصد مردم مي آيند رأي ميدهند، چهل ميليون پاي صندوقها مي آيند، به هر كسي كه رأي ميدهند، خود آمدن پاي صندوق، نشانه ي اعتماد مردم به نظام است - كه حقيقت قضيه هم همين است - اينها براي اينكه اين حرف را دروغ از آب در بياورند، مكرر در مكرر تبليغات كردند كه اعتماد مردم از دست رفته؛ چه كار كنيم؟ حالا بعضي در لباس دلسوزي گفتند چه كار كنيم كه اعتماد برگردد! مردم به نظام اعتماد دارند، نظام هم به مردم اعتماد دارد. ان شاءاللَّه خواهيد ديد در انتخابات آينده - كه حالا دو سه سال ديگر است - همين مردم با وجود همين بازيگري اي كه مخالفان و دشمنان و غافلان و بي خبران داخلي كردند، يك حضور مستحكمِ قوي اي در انتخابات خواهند داشت.<br /><br /> پس نكته اين است كه بايد همه مراقب باشيم كه نظام جمهوري اسلامي - كه نظام اسلامي است، نظام ديني است، مفتخر به اين است كه در قالب احكام دين و اسلام و قرآن ميخواهد حركت كند - تبديل نشود به يك نظام بي اعتقاد به دين؛ به قول آقايان، يك نظام سكولار؛ باطن سكولار، ظاهر ديني؛ باطن مجذوب به فرهنگ غربي و قدرتهاي مسلط بر آن فرهنگ، و ظاهر شعائر ديني و مسائل دينيِ دم دستي؛ اينجوري نشود. نظام اسلامي بايد به معناي واقعي كلمه، اسلامي باشد و روزبه روز به مباني اسلام نزديكتر شود؛ اين است كه گره هاي فروبسته را باز ميكند، اين است كه مشكلات را حل ميكند، اين است كه به جامعه عزت و اقتدار ميدهد، اين است كه طرفداران نظام جمهوري اسلامي را در همه جاي دنيا بيشتر خواهد كرد.<br /><br /> عده اي نگاه ميكنند به دشمني ها، دلشان را از دست ميدهند؛ زهره شان آب ميشود از اينكه مي بينند دهانهاي از خشم گشوده، عليه جمهوري اسلامي بدگوئي ميكنند، حرف ميزنند. خوب، همه ي نظامهاي عالم، همه ي حكومتهاي عالم دشمناني دارند و دوستاني؛ امروز هم اينجور است، در طول تاريخ هم اينجور بوده. هيچ حكومتي را شما پيدا نميكنيد كه همه ي مردم در داخل آن حكومت و خارج آن حكومت با او خوب باشند يا همه با او بد باشند؛ نه، يك عده اي موافق دارند، يك عده اي مخالف. حكومت پيغمبر هم همين جور بود، حكومت اميرالمؤمنين هم همين جور بود، حكومت معاويه و يزيد هم همين جور بود؛ يك عده اي موافق، يك عده اي مخالف. جمهوري اسلامي هم همين جور است؛ يك عده اي موافقش هستند، يك عده مخالفش هستند؛ منتها مسئله اين است كه ببينيم موافقين يك حكومت كي هايند، مخالفين اين حكومت كي هايند؛ اين شاخص است.<br /><br /> يك حكومتي هست كه هرچه غارتگر بين المللي است، با او مخالف است؛ هرچه زورگوي بين المللي است، با او مخالف است؛ هر دولت داراي سابقه ي سياه استعمارگري با او مخالف است؛ هر سرمايه دار صهيونيست خبيثي با او مخالف است. خوب، اين مخالفتها مايه ي افتخار است؛ اينها كه نبايد كسي را بترساند. موافقينش كي هايند؟ ملتهاي مؤمن در سرتاسر دنيا موافق با او هستند؛ ملتهاي مسلمان، غير ايراني؛ در آفريقا، در كشورهاي آفريقاي شمالي، در نقاط مسلمان نشين آفريقا، در آسيا، تا اندونزي، تا مالزي، در كشورهاي عربي، غير عربي، در اروپا، جماعتهاي مسلمان، ملتهاي مسلمان، دوستدار او هستند، هوادار او هستند.<br /><br /> در مسابقه ي فوتبال چند سال قبل، تيم ايراني بر تيم مقابلش پيروز شد. توي قهوه خانه هاي يكي از كشورهاي شمال آفريقا جوانها نشسته بودند، گلزن ايراني كه گل ميزد، اينها كف ميزدند. يكي به آنها گفت شما كه كشور خودتان نيست، چه كار داريد به اينكه بازيكن ايراني مثلاً يك گل زد توي دروازه ي طرف مقابلش، كه او هم دشمن شما نيست. ميگفتند پيروزي ايران، پيروزي ماست؛ حتّي در ميدان فوتبال! اينها قيمت دارد.<br /><br /> در بلواهاي بعد از انتخابات، مسلمانان كشورهاي مختلف اسلامي نگران بودند؛ پيغام ميدادند به آشنايان خودشان در اينجا، كه در ايران چه خبر است؟ اينها ميگفتند ناراحت نباشيد، نترسيد، جمهوري اسلامي قوي تر از اين حرفهاست. يك حكومتِ اينجوري است؛ دشمنانش آنهايند، دوستانش اينهايند. همه ي بدها و شمرهاي عالم با او دشمنند، همه ي مظلومان با او موافقند؛ ملت فلسطين طرفدار اوست، ملتهاي عربيِ مقاوم طرفدار او هستند. بله، دولت آمريكا هم مخالفش است، دولت انگليس هم كه خباثت دويست ساله در ايران دارد - سابقه ي خباثت انگليسي ها در ايران، دويست ساله است - با او مخالف است. اين مخالفتها كسي را به وحشت نمي اندازد. اما يك دولتي بعكس است؛ طرفدارش عبارتند از دزدها و غارتگرها و مستكبرين و زورگويان عالم، مخالفينش عبارتند از ملت خودش يا ملتهاي مؤمن و ملتهاي مظلوم؛ اين مايه ي ننگ است. جمهوري اسلامي تا امروز مخالفيني داشته است از آن قبيل مخالفين؛ دزدهاي عالم، غارتگرهاي عالم، مستكبرين عالم؛ اينهايند كه با جمهوري اسلامي مخالفند؛ اينهايند كه در مجامع جهاني سعي ميكنند با جمهوري اسلامي مقابله و مخالفت كنند؛ اما آحاد مردم، توده هاي مردم، دولتهاي مستقل، سياستمداران منفك از آن قدرتها، ملتهاي مظلوم، اينها موافق با جمهوري اسلامي اند. به خاطر ترس از اينگونه مخالفتها، نبايد چهره ي تسليم به دشمن نشان داد. به هر حال نسل جوان ما بايستي هشيار باشد.<br /><br /> جوانهاي عزيز! اين كشور مال شماست، فردا متعلق به شماست. يك نظام مقتدر - چه اقتدار علمي، چه اقتدار سياسي، چه اقتدار اقتصادي، چه اقتدار اطلاعاتي، چه اقتدار تحرك در مناطق گوناگون جهان و اقتدار بين المللي - مايه ي عزت شماست، مايه ي افتخار شماست و شما بايد براي تكميل و تتميم چنين نظامي تلاش كنيد و احساس وظيفه كنيد. جوانها وظيفه دارند.<br /><br /> جمهوري اسلاميِ به معناي حقيقي - يعني همان جمهوري اسلامي كه امام (رضوان اللَّه تعالي عليه) براي ما پايه گذاري كرد و به كشور ما هديه داد - ميتواند همين خصوصيات را تأمين كند؛ اقتدار بين المللي را، اقتدار سياسي را، عزت را، رفاه دنيا و آبادي معنوي آخرت را. اما مراقب باشيد يك نظام جمهوري اسلامي تقلبي نخواهند براي ما درست كنند؛ كاري كه در ده سال گذشته هم بعضاً حركاتي انجام گرفت، اما خداي متعال مهار كرد؛ مردم بيدار بودند، هشيار بودند، اجازه ندادند. ميخواستند كارهائي بكنند، شعارهاي امام را به موزه بسپرند؛ صريحاً ميگفتند كه اينها كهنه شده! نه، شعارهاي انقلاب كهنه شدني نيست؛ هميشه تازه است، هميشه براي آحاد مردم جذاب است. شعاري كه به نفع مستضعفين است، شعاري كه به نفع عزت ملي است، شعاري كه در آن مقاومت و ايستادگي است، اين شعارها هيچ وقت كهنه نميشود؛ براي هيچ ملتي كهنه نميشود، براي نظام ما هم كهنه نخواهد شد.<br /><br /> هفته ي آينده - جمعه - روز قدس است؛ اين يكي از برجسته ترين يادگارهاي امام عزيز ماست؛ نشانه ي دلبستگي انقلاب و دلبستگي ملت ما به ماجراي قدس شريف و ماجراي فلسطين است. به بركت روز قدس، اين نام را ما توانستيم هر سال در دنيا زنده نگه داريم. خيلي از حكومتها و خيلي از سياستها ميخواستند، مايل بودند، تلاش كردند، پول خرج كردند كه مسئله ي فلسطين فراموش شود. اگر تلاش جمهوري اسلامي نبود، اگر ايستادگي جمهوري اسلامي با تمام قوا در مقابله ي اين سياست خباثت آلود نبود، بعيد نبود كه بتوانند مسئله ي فلسطين را بتدريج به زاويه بكشانند؛ اصلاً فراموش كنند. الان هم خود دستگاه استكبار و خود صهيونيستهاي خبيث معترفند، معتقدند و ناراحتند از اينكه جمهوري اسلامي پرچم فلسطين را برافراشته است و نميگذارد كه با سازشكاري هائي كه ميخواهند انجام بدهند، مسئله ي فلسطين را از دور خارج كنند. روز قدس، روز زنده كردن اين ياد و اين نام است. امسال هم به توفيق الهي، به هدايت الهي، ملت عظيم ما در تهران و در همه ي شهرستانها روز قدس را گرامي خواهند داشت، راهپيمائي خواهند كرد. در كشورهاي ديگر هم بسياري از مسلمانان در روز قدس از ملت ايران تبعيت ميكنند. روز قدس، روز متعلق به مسئله ي قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ايران است. مراقب باشيد در روز قدس كساني نخواهند از اين اجتماعات براي ايجاد تفرقه استفاده كنند. از تفرقه بايد ترسيد. با تفرقه بايد مقابله و معارضه كرد. تفرقه نبايد به وجود بيايد. آن وقتي ملت ايران ميتواند پرچم قدس را با افتخار بلند كند كه يكپارچه باشد. در طول اين سالها سعي كردند اين را هم به هم بزنند، اما بحمداللَّه نتوانستند؛ ان شاءاللَّه بعداً هم نخواهند توانست.<br /><br /> پروردگارا! به محمد و آل محمد روزبه روز ملت ما را سرزنده تر، بيدارتر، قوي تر، مقتدرتر و بانشاطتر قرار بده.<br /><br /> بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم<br /> و العاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فاثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. انّ الانسان لربّه لكنود. و انّه علي ذلك لشهيد. و انّه لحبّ الخير لشديد. أ فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. و حصّل ما في الصّدور. انّ ربّهم بهم يومئذ لخبير.(19)<br /> والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/1157019_2.jpg" width="137" height="100" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=210&amp;2=comment&amp;3=comment" token="0HQdQkVEnVheppCUg1c4U7pZW02UeIOYJL7M5jL8_Dw"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/210/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Sat, 03 Mar 2012 14:32:29 +0000 webmaster 210 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2-3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%83-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%90-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA#comments عکس جالب واشنگتن پست از مشارکت مردم ایران در انتخابات http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">عکس جالب واشنگتن پست از مشارکت مردم ایران در انتخابات</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - ۱۱:۲</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن انتشار گزارشی درباره حضور گسترده مردم ایران در انتخابات پارلمانی،‌آلبوم عکسی نیز در این باره منتشر کرد که عکس زیر در این میان بسیار جلب توجه می کرد.</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p class="rtecenter">  </p> <p class="rtecenter">  </p> <p class="rtecenter"> عکس واشنگتن پست از حضور مردم در انتخابات مجلس</p> <p class="rtecenter"> <img alt="" src="http://alborz.basij.ir/sites/default/files/13901212000297_photol.jpg" style="width: 490px; height: 270px;" title="" /></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/768144_photoa_3.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=207&amp;2=comment&amp;3=comment" token="LxHm0JfCJFbXkHs2hG8Vi0xEk3L8AMtnT9q8yj4efIE"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/207/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Sat, 03 Mar 2012 07:32:36 +0000 webmaster 207 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA#comments رکورد دار شرکت ملت در انتخابات‌ از آن چه کشوری است؟ http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">رکورد دار شرکت ملت در انتخابات‌ از آن چه کشوری است؟</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">بررسی تطبیقی میزان مشارکت مردم در انتخابات در کشورهای مختلف‌؛</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - ۹:۳۹</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">مقام معظم رهبری: «در همه‌ى دنیا، انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور بااراده و عزم راسخ یک ملت در عرصه‌هاست. هر جا انتخابات با شرکت گسترده‌ى مردم باشد، این نشانه‌ى این است که ملت در آن کشور بیدارند، هوشیارند و با نظام خود همراهند. میخواهند این را از دست ملت ایران بگیرند.»</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> نظام مردم سالاری دینی بر سه رکن استوار است: «رکن اول آموزه‌های دین اسلام، رکن دوم اراده‌ی عمومی مردم مسلمان و متدین و رکن سوم رهبری دینی است.» اندیشه‌ی جمهوری اسلامی از همان ابتدا به عنوان مدلی مهم در مقابل حکومت بر اساس تفکر لیبرال دموکراسی قد علم کرد.<br /><br /> جمهوری اسلامی ایران مدل و ساختار جدید حکومتی به دنیا معرفی کرده که دو شاخصه‌ی اصلی این ساختار، مردم و دین می باشد. این عناصر قوام و دوام ویژه‌ای به نظام بخشیده و با اثبات کارآمدی آن، امروز نظام و انقلاب اسلامی ‌را به عنوان یک نظام الگو در جهان مطرح کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی خواست و اراده‌ی ملتی منسجم برای اداره و مدیریت کشور می‌باشد.<br /><br /> تمامی نظریه‌های مربوط به حکومت‌های مردم‌سالار، تلاش می‌کنند هر چه ‌بیش‌تر مردم را در عرصه‌ی تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت دهند. در واقع مطلوب آن‌ها این است که اراده‌ی عموم به صورت غیرمستقیم (از راه انتخاب نمایندگان) در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور نقش داشته باشد.<br /><br /> از سوی دیگر میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، یکی از شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی در هر کشوری محسوب می‌شود و نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین خود است؛ زیرا معنا و مفهوم نماد مردم‌سالاری و اعلام وفاداری مردم و رضایت‌مندی آنان از نظام، از میزان مشارکت جدی مردم در عرصه‌های مختلف ملی، به ویژه انتخابات، حاصل می‌شود. در الگوی مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی، تمامی شهروندان با هر گرایش، سلیقه و مذهبی حق رأی دارند و می‌توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.<br /><br /> مشارکت مردم در انتخابات نظام های سرمایه داری<br /><br /> در بسیاری از کشورهای پیشرفته که ادعای پرچم‌داری دموکراسی در جهان را یدک می‌کشند، میزان مشارکت مردم در انتخابات با وجود سابقه‌ی طولانی آن‌ها در برگزاری آن، چندان چشم‌گیر نیست. در سال‌های اخیر این میزان مشارکت در کشورهای غربی به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی مردم از سیستم لیبرال دموکراسی کم‌تر نیز شده است.<br /><br /> به عنوان مثال، نظام ایالات متحده که به عنوان سمبل نظام های لیبرال دموکراسی در دنیا شناخته می شود، همیشه شاهد مشارکت اندک مردم در انتخابات بوده است. در یک قرن اخیردر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همیشه نیمی از جمعیت ایالات متحده شرکت نکرده اند. درصد مشارکت مردم برای انتخاب اعضای کنگره نیز همیشه بین 30 تا 40 درصد در نوسان بوده است. در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات کنگره بررسی شده است.<br /><br /><br /><br /><br /> میزان مشارکت مردم آمریکا در انتخابات کنگره سال جمعیت در سن رای جمعیت شرکت کننده میزان شرکت( در صد)<br /> 2010 235809266 90682968 37/8<br /> 2006 220600000 80588000 37/1<br /> 2002 215473000 79830119 37<br /> 1998 200929000 73117022 36/4<br /> 1994 193650000 75105860 38/8<br /> 1990 185812000 67859189 36/5<br /><br /><br /> میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی فرانسه نیز بین 40 تا 60 درصد می‌باشد. مشارکت مردم در انتخابات در بعضی از دوره‌ها به زیر 50 درصد نیز رسیده است. در جدول زیر میزان مشارکت مردم فرانسه در 5 دوره انتخابات مجلس، آورده شده است.<br /><br /><br /><br /><br /> مشارکت مردم فرانسه در انتخابات پارلمانی سال جمعیت در سن رای جمعیت شرکت کننده میزان مشارکت( درصد)<br /> 2007 48651555 21129002 43/43<br /> 2002 46955234 22186165 47/25<br /> 1997 44521902 26649818 59/86<br /> 1993 43826920 26860177 61/29<br /> 1988 42088500 24472329 58/14<br /><br /><br /> میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمان کانادا نیز همیشه حدود نیمی از مردم بوده است و نیمی از جمعیت کانادا در هر 6 دوره‌یاخیر انتخابات شرکت نداشته‌اند. میزان مشارکت مردم کانادا در عرصه‌ی انتخابات در جدول زیر آورده شده است.<br /><br /><br /><br /><br /> میزان مشارکت مردم کانادا در انتخابات پارلمانی سال جمعیت در سن رای جمعیت شرکت کننده میزان مشارکت ( در صد)<br /> 2011 27368468 14720580 53/79<br /> 2008 25993117 13929093 53/59<br /> 2006 25374410 14815680 58/39<br /> 2004 24751763 13683570 55/28<br /> 2000 23786167 12997185 54/64<br /> 1997 23088803 13174698 57/06<br /><br /><br /> اصولاً انتخابات در نظام های سرمایه داری میدان مسابقه برای کسب قدرت و ثروت بیش‌ترمی‌باشد و هدف وسیله را توجیه می‌کند چرا که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به قدرت بهره می‌گیرد. همیشه نظام های غربی مانور دموکراسی و مردم‌سالاری انجام می‌دهند ولی از جریان یافتن فکر و ایده های مردم در سطوح بالای تصمیم‌گیری خبری نیست.<br /><br /> انتخابات در خاورمیانه و شمال آفریقا<br /><br /> در بسیاری از کشورهای همسایه، انتخابات برای تعیین مسؤولیت های سیاسی- اداری در سطوح پایین تصمیم‌گیری، به صورت نمایشی و با مشارکت حداقلی اقشار مختلف مردم صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه برگزاری انتخابات، برخورداری از حق رأی و شرکت در انتخابات هنوز چالشی عمده محسوب می‌شود. ساختار سیاسی کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس بسیار متصلب و دیکتاتوری می باشد. در اکثر این نظام ها با این که در چند سال اخیر، انتخابات شورا یا مجلس صورت گرفته است ولی این کار بیش‌تر جنبه‌ی تبلیغاتی داشته تا خود را حاکمانی مردم سالار به دنیا معرفی نمایند.<br /><br /> هم‌چنین حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن نیمی از جمعیت این کشورها (یعنی زنان) از آن‌ها سلب شده است. به عنوان نمونه در دومین انتخابات شورای شهر تاریخ عربستان سعودی که در مهر ماه امسال برگزار شد، شاهد کاهش چشم‌گیر رأی‌ دهندگان و نامزدها بودیم. شوراها در عربستان سعودی نقش اجرایی ندارند و تنها در اقدامی تشریفاتی به دولت مشورت می‏دهند.<br /><br /> از میان جمعیت 27 میلیونی عربستان تنها یک میلیون و 80 هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند و زنان در این انتخابات حق مشارکت نداشتند. نکته‌ی جالب این جا می باشد که رأی ‌دهندگان فقط نیمی از اعضای شورای شهر تشریفاتی را انتخاب می‌نمودند و نیمی دیگر از اعضا انتصابی بودند و به طور مستقیم از طرف سران این کشور منصوب می شدند.<br /><br /> در انتخابات بحرین نیز از 144 هزار و 513 واجد شرایط رأی، تنها 25 هزار و 130 نفر یعنی 4/17 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. هدف از این انتخابات، برگزیدن 18 نماینده به جای نمایندگان مستعفی جمعیت «الوفاق»، بزرگ‌ترین جنبش معترض شیعه‌ی بحرین، بود.<br /><br /> حکومت بحرین هم‌چنین اعلام کرده بود که در صدد است تا مجازات‌هایی از قبیل اخراج از مشاغل حکومتی و محروم شدن از خدمات عمومی را برضد کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، اعمال کند. پارلمان بحرین بیش‌تر جنبه‌ی تشریفاتی دارد چرا که مجلس بحرین نمی‌تواند وزیران را استیضاح کند و یا رأی به انحلال دولت بدهد.<br /><br /> در اردن نیز، پادشاه این کشور در پی شکایت‌ها و ادعاهای گسترده درباره‌ی بی‌کفایتی و فساد برخی از نمایندگان، مجلس را در نیمه‌ی راه در سال 2010م. منحل نمود. حکومت اردن میزان مشارکت مردم در انتخابات زود هنگام را 54 درصد واجدان رأی بیان نمود، اما مخالفان معتقدند که حداکثر میزان مشارکت 40 درصد بوده است. نتایج آرای انتخابات اردن نشان می‌داد که در شهرهای بزرگ میزان مشارکت در انتخابات کم‌تر از مناطق عشایری بوده است.<br /><br /> برای مثال در پایتخت حدود 27 درصد از مردم شرکت کردند. نحوه‌ی تقسیم حوزه‌های رأی هم به صورتی بود که عشایر و قبایل طرفدار پادشاه اردن توانستند نمایندگان بیش‌تری به مجلس بفرستند. در انتخابات سال 2003م. اردن نیز حدود44 درصد مردم مشارکت داشتند.<br /><br /> در امارات متحده‌ی عربی نیز انتخابات مجلس اتحادیه‌ی امارات وجود دارد که دارای 40 عضو است. 20 نفر از آن‌ها توسط رأی دهندگان و 20 نماینده دیگر از سوی حکام امارت‌های هفت‌گانه‌ی این کشور منصوب می‌شوند. دولت امارات 130 هزار نفر از شهروندان این کشور را برگزیده بود تا با حضور در پای صندوق های رأی، نمایندگان مجلس این کشور را انتخاب کنند. نکته‌ی جالب این می باشد که مجلس امارات تنها جنبه‌ی مشورتی داشته و مصوبات آن از سوی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی این کشور لازم الاجرا تلقی نمی شود.<br /><br /> نتایج نخستین انتخابات پارلمانی در کشور مراکش بعد از اصلاح بخشی از قانون اساسی، نشان دهنده‌ی این بود که میزان مشارکت مردم کم‌تر از نیمی از جمعیت بوده است و طبق آمار رسمی تنها 45 درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رأی حاضر شده بودند. در انتخابات پارلمانی مصر بعد از سقوط دیکتاتوری «حسنی مبارک» میزان مشارکت مردم 62 درصد بود. این درصد مشارکت، بالاترین میزان مشارکت مردم در انتخابات مصر بوده است.<br /><br /> از واجدین شرایط رأی که حدود 14 میلیون نفر بودند، حدود 9 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. مردم تونس نیز پس از پایان حکومت خودکامه‌ی «زین العابدین بن علی»برای انتخاب مجلس مؤسسان قانون اساسی به پای صندوق های رأی رفتند. در این انتخابات میزان مشارکت مردمی حدود 70 درصد اعلام شد. این آمار در مقابل تأیید 98 درصدی نظام جمهوری اسلامی توسط مردم کشورمان در رفراندوم سال 1358 بعد از سقوط نظام پهلوی بسیار جالب می باشد.<br /><br /> انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران<br /><br /> در نظام اسلامی، انتخابات شاخصه‌ی اصیل مردم سالاری است. نقش مردم در مردم سالاری دینی این است که مردم بر اساس مبانی، موازین و آموزه هایی که از دین و از راه دین شناسان می‌گیرند، در تمام امور دست به انتخاب می‌زنند؛ یعنی رییس جمهور را انتخاب می‌کنند، نمایندگان خود را در قوه‌ی مقننه انتخاب می‌کنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمی و دینی‌شان را انتخاب می نمایند. بنابراین، در عرصه‌ی تعیین نمونه ها و تعیین مصادیق، مردم نقش کامل و تمام عیار دارند.<br /><br /> در جمهوری اسلامی ‌ایران انتخابات با مشارکت وسیع مردمی برگزار می‌شود. اولین انتخابات جمهوری اسلامی ‌تنها 45 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در 12 فروردین 1358 برگزار گردید که این موضوع در جهان بی‌سابقه است و کوتاه‌ترین زمان برگزاری انتخابات در یک کشور پس از به ثمر رسیدن انقلاب در آن کشور محسوب می‌شود. نکته‌ی قابل توجه و برجسته‌ی دیگر این است که در این انتخابات بیش از 98 درصد از واجدین شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند.<br /><br /> هم‌چنین تاکنون بیش از 33 انتخابات در موضوعاتی نظیر رفراندوم جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، تدوین قانون اساسی، انتخابات ریاست‌ جمهوری و شوراهای اسلامی‌ در کشور ما انجام شده است و به‌‌رغم ایجاد چالش‌ها از سوی برخی کشورهای خارجی و تحمیل جنگ، ترورها و فشارهای اقتصادی، مشارکت مردمی‌ هرگز از 50 درصد پایین نیامده که معمولاً چنین مسایلی در کشورهای دیگر، میزان مشارکت در انتخابات را به شدت کاهش می دهد.<br /><br /> در ارزیابی و مقایسه با انتخابات دیگر کشورهای جهان، در تمامی قاره‌ها، این بیش‌ترین میزان مشارکت و حمایت مردمی ‌مداوم از نظام سیاسی خود می‌باشد. در جمهوری اسلامی ایران، 8 انتخابات پارلمانی برگزار شده که درصد مشارکت از 51 درصد تا 71 درصد متغیر بوده است. با توجه به این آمار، میانگین درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی ایران از میانگین کشورهای غربی بالاتر می باشد. در جدول زیر میزان مشارکت مردم در 8 دوره‌ی انتخابات مجلس بررسی شده است.<br /><br /><br /><br /> میزان مشارکت مردم در ادوار هشتگانه انتخابات مجلس مجلس تاریخ میزان مشارکت مردم( در صد)<br /> اول 1358/12/24 52/14<br /> دوم 1363/1/26 64/64<br /> سوم 1367/1/19 59/72<br /> چهارم 1371/1/21 57/81<br /> پنجم 1374/12/18 71/10<br /> ششم 1378/11/29 67/35<br /> هقتم 1382/12/1 51/21<br /> هشتم 1386/12/24 55/40<br /><br /><br /> در حالی که عرف بین‌المللی و در بسیاری از کشورهای جهان، شرکت 30 تا35 درصد مردم در انتخابات را برای مشروعیت نظام خود کافی می دانند، همان گونه که ملاحظه می‌شود همواره میزان مشارکت در انتخابات مجلس در کشورمان بالاتر از نیمی از واجدین شرایط بوده است.<br /><br /> میزان شرکت مردم در انتخابات در این 8 دوره، دال بر علاقه و اعتماد به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است. انتخابات در نظام سیاسی ایران اسلامی بر پایه‌ی اصول مربوط به حاکمیت دین و حضور مردم در صحنه و مشارکت آن‌ها در عرصه‌ی قدرت و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه است و یک وظیفه‌ی ارزشی به شمار می‌رود.<br /><br /> معیار و ملاک انتخاب وابستگی به گروه‌ها و تشکل‌های محلی، قومی و یا ارجحیت زبانی، شهری و منافع اقتصادی نیست بلکه مردم به شاخصه‌های ارزش‌مدار بالاتر از چنین مفاهیمی رأی می‌دهند. دلیل عمده‌ی شرکت در انتخابات در ایران، رقم زدن سرنوشت خود به عنوان یک شهروند مسلمان آگاه و مسؤول است، در حالی که این مسؤولیت در سایر کشورهای جهان مشاهده نمی‌شود.<br /><br /> دومین دلیل مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات، وفادار ماندن آن‌ها به نظام در طول سه دهه‌ی گذشته می باشد و به همین دلیل، میانگین مشارکت مردم در تمامی انتخابات برگزار شده‌ی کشور، بالاتر از دیگر کشورها بوده و این میزان مشارکت حتی در کشورهای مدعی دموکراسی نیز دیده نمی‌شود.این حضور، مشارکت و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی(به خصوص انتخابات) به عنوان نقطه‌ی قوت و پشتوانه‌ای عظیم برای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که باعث مصونیت نظام از تهدیدها می‌باشد.(*)<br /><br /> منابع:<br /><br /> آمار جداول از وب سایت وزارت کشور، www.idea.int/vt و www.infoplease.com استخراج شده است.<br /><br /> * حسن کریمی فرد؛ دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران/</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/13901212000021_photoa_1.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=209&amp;2=comment&amp;3=comment" token="OxMQl9MNyO5Ozx66YFYnJzt2HiZEoOsLthrf6eJoXdE"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/209/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Sat, 03 Mar 2012 06:09:17 +0000 webmaster 209 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#comments بر شما ای "ملت ایران" درود http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">بر شما ای &quot;ملت ایران&quot; درود</span> <div class="field field--name-field-surtitre field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">روتیتر</div> <div class="field__item">/شجاع الدین ابراهیمی/ جمعه تاریخی دیگر گذشت</div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webmaster</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ - ۴:۵</span> <div class="field field--name-field-soustitre field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">زیرتیتر</div> <div class="field__item">از حضور از &quot;انتخابات&quot;ی که بود؛ بر شما ای &quot;ملت ایران&quot; درود؛ &quot;شور&quot; در دل عشق در جان همه ست؛ مستی شادی به چشمان همه ست...</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field__label">شرح</div> <div class="field__item"><p> برشی از یک مثنوی بلند به مناسبت همایش سترگ اقتدار ملی در برگزاری غرور آفرین"انتخابات" بزرگ مجلس شورای اسلامی<br /><br /> "رای ملت" هست "میزان" امور<br /><br /> • شجاع الدین ابراهیمی<br /><br /><br /><br /><br /><br /> از حضور از "انتخابات"ی که بود<br /><br /> بر شما ای "ملت ایران" درود<br /><br /> "شور" در دل عشق در جان همه ست<br /><br /> مستی شادی به چشمان همه ست<br /><br /> این "نشان افتخار" و عزت است<br /><br /> "انتخابات عظیم" ملت است<br /><br /> حبذا ایران زمین دارالسرور<br /><br /> آفرین بر "مردم" اهل "حضور"<br /><br /> هر کسی هستند یا در هر لباس<br /><br /> آفرین بر "مردم غیرت شناس"<br /><br /> در پناه "عترت" و لطف خدای<br /><br /> آفرین بر "مردم رهبر گرای"<br /><br /> ثبت شد با همت مردم به سعی<br /><br /> "اقتدار" امت ایران به "رای"<br /><br /> اهل تقوی دور از خودبینی اند<br /><br /> "نامزدها" مردهای "دینی" اند<br /><br /> در "تلاش" خود برابر بوده اند<br /><br /> در "رقابت" چون "برادر" بوده اند<br /><br /> "منتخبین" بر سرپیمان توست<br /><br /> ملت ایران! "بزرگی" آن توست<br /><br /> شد "حماسه" خلق با حکم "حضور"<br /><br /> ملت ایران "سرافراز" از غرور<br /><br /> روز "جشن ملی" مردم شده است<br /><br /> دشمنی و کینه در دل گم شده است<br /><br /> گفت "روح الله" آن منشور "نور"<br /><br /> "رای ملت" هست "میزان" امور<br /><br /> "حافظ دین"- مکتب "پیغمبر" است<br /><br /> "امت اسلام" دین را سنگر است<br /><br /> سنگر دین و "ولایت"- ملیت<br /><br /> این سه اصل عشق حکم علیت<br /><br /> داده بر ملت خداوندکریم<br /><br /> افتخار "انتخابات عظیم"<br /><br /> در"عدالت" دین ما نامی شده است<br /><br /> "حضرت سید علی" حامی شده است<br /><br /> "مجلس اسلام" پاینده شده ست<br /><br /> این صفات یک "نماینده" شده ست<br /><br /> با "خدا" - مردم به حق "پیمان" چو بست<br /><br /> ویژگی منتخب این گونه است<br /><br /> "دشمن طاغوت" و سازش با عدو<br /><br /> "معرفت اندیش" و استقلال جو<br /><br /> حق طریق و" دین شناس" و حق مدار<br /><br /> در پی ابطال هرگون انحصار<br /><br /> حب دنیا را ز دل انداخته<br /><br /> "درد مردم" را به جان بشناخته<br /><br /> روز و شب لطف خدا یارش شده<br /><br /> "رفع تبعیض" و ستم کارش شده<br /><br /> در صف "مردان حق" پیوستگان<br /><br /> "یار محرومان"- رفیق خستگان<br /><br /> محکم از حق دین و ایمانش شده<br /><br /> "رنج مستعضعف" غم جانش شده<br /><br /> در "مواضع محکم" و در دین دلیر<br /><br /> در خط رهبر- "خمینی کبیر"<br /><br /> مثل آهن از تبار "آینه"<br /><br /> رهرو مولا"علی خامنه"<br /><br /> هم قسم با امتی پاک و سترگ<br /><br /> "خادم ایران" و اسلام بزرگ<br /><br /> یک "حماسه" این تمام سرگذشت<br /><br /> "جمعه تاریخی" دیگر گذشت</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-category-story field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">دسته بندی</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa">رسانه</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">عکس</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/old/13901212000270_photoa_0.jpg" width="150" height="90" typeof="foaf:Image" class="img-fluid" /> </div> </div> <div id="field-language-display"> <fieldset class="js-form-item js-form-type-item form-type-item js-form-item- form-item- form-group"> <label>زبان</label> مشخص نشده </fieldset> </div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <h2>دیدگاه ها</h2> <ul> <li> دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.</li> <li> پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.</li> <li> پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.</li> </ul> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=208&amp;2=comment&amp;3=comment" token="tA0KFAGPEfESn6Rp-APusVsnrbT-5ueLGV5n_aBxL0M"></drupal-render-placeholder> </section> <strong class="node_view"><ul class="pre_links"><li class="print"><a href="/node/208/printable/print" target="_blank">چاپ</a></li></ul></strong> Sat, 03 Mar 2012 00:35:55 +0000 webmaster 208 at http://esfahan.koolebar.ir http://esfahan.koolebar.ir/news/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF#comments